קטגוריות >> PHP >> פורום >> דיון כללי >> מחפשת עזרה דחופה... ה COUNTER לא מפסיק לעלות...

מחפשת עזרה דחופה... ה COUNTER לא מפסיק לעלות...

 1. זה קוד לבדיקת מצב counter בSQL ואם הוא גדול מ1 אז אי אפשר לעדכן אותו , אך משום מה למרות שהתא כבר קיים בטבלה הוא ממשיך להתעדכן ולעלות, הנה הלולאה: (likeCount הוא משתנה הcounter)
  תודה מראש.


  if(isset($_GET['likeCount']) && isset($_GET['tapetId'])){

  $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];  $link = mysql_connect('localhost' , 'green' , '55EG55E') or die('Could not connect: ' . mysql_error());
  mysql_select_db('green_990') or die('Could not select database');

  $sql = "select * from userip where IP = '$ip' and tapetId = ".$_GET["tapetId"];
  $result = mysql_query($sql) or die ("Unable to SELECT FROM DB: ".$sql);
  $line = mysql_fetch_array($result,MYSQL_NUM);
  if (!$line)
  {

  $sql = "insert into userip values (NULL, '$ip', ".$_GET["tapetId"].")";
  $result = mysql_query($sql) or die ("Unable to SELECT FROM DB: ".$sql);

  $sql = "update tapetim SET likeCount = likeCount + 1 where ID = ".$_GET["tapetId"];
  $result = mysql_query($sql) or die ("Unable to SELECT FROM DB: ".$sql);

  $sql = "select likeCount from tapetim where ID = ".$_GET["tapetId"];
  $result = mysql_query($sql) or die ("Unable to SELECT FROM DB: ".$sql);
  $line = mysql_fetch_array($result,MYSQL_NUM);
  mysql_close($link);


  }
  else if ($line)
  {
  mysql_close($link);

  }
  }


  מצורף קובץ שמראה את הכפילות בטבלה.
  תודה מראש.
  הגב
  0
  0