קטגוריות >> MySQL >> פורום >> שאלות >> איך אני בוחר נתונים משתי טבלאות עבור שורה אחת

איך אני בוחר נתונים משתי טבלאות עבור שורה אחת

 1. למשל
  טבלה 1
  ID : AGE
  35 : 1
  36 : 2
  37 : 3

  טבלה 2
  NAME : ID
  1 : ERIC
  2 : AVI
  3 : PINKO

  כלומר ID=1 AGE=35 NAME=ERIC
  הגב
  0
  0
 2. זוהיא השאילתה שאתה אמור להריץ
  SELECT table1.age, table2.name FROM table1, table2 WHERE id = 1
  
  הגב
  1
  0